::Alkatea
  ::Udal antolakuntza
  ::Ordenantzak
  ::Azpiegiturak
  ::Helbideak
  ::Udalbatzarrak
  ::Arau subsidiarioak
  ::Laguntzak
  ::Garraioa
  ::Lehiaketak
  ::Zergak eta tasak
  ::Aurrekontuak
  ::Proiektuak  ::Kokapena
  ::Historia
  ::Biztanleria
  ::Garraioa
  ::Ekonomia
  ::Planoa
  ::Irudiak
  ::Pertsonaiak
  ::Ondarea
  ::Euskara
  ::Jatetxe eta tabernak
  ::Ostatuak
  ::Jaiak eta Ospakizunak


  ::Kokapena
  ::Garraioa
  ::Ibilbideak
  ::Ondarea
  ::Gastronomia
  ::Eskalada eskola
  ::Espeleologia
  ::Ostatuak
  ::Jatetxe eta tabernak
  ::Irudiak  ::Sarrera
  ::Aralar Parke Naturala
  ::Lizarrusti Parketxea
  ::Trikuharri eta kobak
  ::Mendia
  ::Eskalada
  ::Espeleologia
  ::Lareoko urtegia
  ::Ataungo Domoa


-Marumendi
-Kaleko salmenta
-Herrialde behartsuak
-Elkartze zibilak
-Baso pisten ordenantzak
-Arantzamendi


:: HERRIALDE BEHARTSUAK

7.- ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA

Eskaerak Udaletxean aurkeztu ahal izango dira, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik 30 egun naturaleko epearen barruan.
Udalak, eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioa, proiektuare-kiko osatu gabea edo urria dela egiaztatuko balu, 10 egun naturaleko epea emango dio ez-aipatze edo hutsegite hori konpontzeko, eta epe hori bukatuta, zuzenketa egin ez badu, eskariak besterik gabe artxibatu eta dokumentazioa eskatzai-leari itzuliko zaio.

8.- PROPOSAMENEN ANTOLAKUNTZA ETA ERABAKIA

Eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren, Gizarte Ongizate Batzordeak aztertuko ditu jasotako eskaerak eta txosten teknikoak, baldin baleude, hauetarako, lehiaketara aurkeztu ez den Erakunde Ez Gubernamentalen baten lankidetza eskatu ahal izango duelarik, eta ondoren Udalbatzari bere proposa-mena egingo dio.

9.- ENTITATE ESKATZAILEARI JAKINARAZPENA

Udalbatzak hartutako ebazpena, dirulaguntza eskatu duen entitateari behar bezala jakinaraziko zaio.
Laguntza emanez gero, ebazpenarekin batera kontratua bidaliko zaio. Jakinarazpena jasotako biharamunetik hasita gehienez 20 egun naturaleko epean kontratua behar bezala beteta Udalari itzuli beharko zaio.

10.- DIRULAGUNTZAREN JUSTIFIKAPENA

Erakunde onuradunek ondoren aipatzen diren agiriak aurkeztu beharko dizkiote Udalari:

a) Programa burutzeko arduradun izendatutako pertsonari dirua transferitu zaiolako frogagiria.

b) Aurrera eramandako programa edo iharduerari buruzko Memoria xehea.

c) Emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren araberako gastuen jatorrizko egiaztagiriak edo fotokopia konpultsatuak.

11.- JUSTIFIKATZEKO EPEA

Aurreko artikuluan exijitutako agiriak gehienez honako epe hauetan eurkeztuko dira:

a) Aurreko artikuluan lehenengo ataleko egiaztagiria, dirulaguntza jaso eta 2 hilabeteko epean.

b)
Hurrengo atalekoak (b eta c) eskatutako egiaztagiriak, iharduera subentzionatua bukatu eta 3 hilabeteko epean gehienez.

12.- EZ BETETZEAREN SUPOSAMENDUA

Agindu honetan aurreikusitako betebeharretakoren bat ez betetzeak, hura berrikustea ekarriko du eta hala behar izanez gero, emandako dirulaguntza deuseztea, gutxitzea edo itzula-raztea.

13.- AURREKONTU, PROGRAMA ETA PARTIDA

Subentzio hauetarako diru kopurua ekitaldi bakoitzari dagokion 481.461.00.01 dirusailetik ordainduko da.

  >Orria- 1 2


 


Otso festa kulturala
Barandiaran kultur.
Argazki lehiaketa
Aztergai beka
Barroko musikaldia
Ikastaroak
Zinea
Kirol Ihardureak

Udal aldizkaria.


Euskal mitologi eta kontu zaharretan oinarritutako ikuskizuna.

BARANDIARAN
Fundazioa
www.goierri.org

ATAUNgo UDALA 2003