::Alkatea
  ::Udal antolakuntza
  ::Ordenantzak
  ::Azpiegiturak
  ::Helbideak
  ::Udalbatzarrak
  ::Arau subsidiarioak
  ::Laguntzak
  ::Garraioa
  ::Lehiaketak
  ::Zergak eta tasak
  ::Aurrekontuak
  ::Proiektuak  ::Kokapena
  ::Historia
  ::Biztanleria
  ::Garraioa
  ::Ekonomia
  ::Planoa
  ::Irudiak
  ::Pertsonaiak
  ::Ondarea
  ::Euskara
  ::Jatetxe eta tabernak
  ::Ostatuak
  ::Jaiak eta Ospakizunak


  ::Kokapena
  ::Garraioa
  ::Ibilbideak
  ::Ondarea
  ::Gastronomia
  ::Eskalada eskola
  ::Espeleologia
  ::Ostatuak
  ::Jatetxe eta tabernak
  ::Irudiak  ::Sarrera
  ::Aralar Parke Naturala
  ::Lizarrusti Parketxea
  ::Trikuharri eta kobak
  ::Mendia
  ::Eskalada
  ::Espeleologia
  ::Lareoko urtegia
  ::Ataungo Domoa

 ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZAREN ARAUTEGIA
 HERRIALDE BEHARTSUENEKIKO LANKIDETZA
 
KULTUR ETA KIROL EKINTZEN DIRULAGUNTZAK


:: KULTUR ETA KIROL EKINTZEN GARAPENERAKO DIRULAGUNTZAK

1. Dirulaguntzen aplikazio eremua.

Kultura edo eta kirola bultzatu eta garatzea helburu duten interes publikoko ekintzak, eta edozein herritarri, inolako mugarik gabe, zuzenduak direnak, Udalaren dirulaguntza jasotzeko aukera izango dute, antolatzailearentzat dirua irabazteko medio ez diren kasuan.


2. Elkarteei zuzenduak.

Dirulaguntza hauek Ataunen eratuta dagoen edozein elkarte publiko nahiz pribatuk eskatu ahal izango ditu, baina inoiz ez herritar batek edo batzuk pertsonalki edo eta talde moduan.


3. Eskaeren bideratzea.

Dirulaguntza hauek lortu nahi dituzten elkarteek, Udaletxeko idazkaritzan jaso ahal izango dituzten instanziak bete beharko dituzte, bertan elkartearen xehetasunez gain ekintzen aurrekontuak ere azaldu beharko dituztelarik (I eranskina). Honez gain, burutu asmo dituzten ekintzei buruzko memoria bat aurkeztu beharko dute helburuak, egitaraua, egunak, partaideak, e.a. zehaztuz.


4. Eskaerak aurkezteko epea.

Urte bakoitzari dagozkion eskaerak, urte horretako otsailaren 15a baino lehen aurkeztu beharko dira Udaletxeko idazkaritzan.


5. Ekintza ezberdinen koordinaketa.

Aurkezturiko ekintzek zernolako dirulaguntza izan behar duten aztertzen hasi aurretik, beraien arteko koordinazioa aztertuko da Kultur eta Kirol batzordean.


6. Urteko Udal aurrekontuetan izendaturiko diru kopurua.

Urte bakoitzean Udalak bere aurrekontuak burutzen dituenean, diru kopuru bat izendatuko du helburu honetarako eta dirulaguntza guztiak kopuru honekiko baldintzatuak izango dira, hau da: aurkezturiko ekintzei Balorazio taldeak balorapen bat emango die eta ondoren, aurrekontuetan horretarako zuzendua dagoen diruaren araberako banaketa porzentual bat egingo da.


7. Balorazio taldea.

Kultur eta Kirol Komixioaren barnean ekintza ezberdinei balorapen bat emateko, balorazio taldea eratuko da ondorengo partaide hauez osatua:

- Elkarte eskatzaile bakoitzetik ordezkari bat.
- Udalbatzan ordezkaritza duten alderdietatik ordezkari bana.


8. Aurkezturiko aurrekontuak.

8.1. Printzipioz edozein elkarteek aurkeztutako aurrekontuak errealtzat emango dira. Baina, elkarte horrek aurrez ekintza hori egina badu eta aurkezturiko aurrekontua aurrez eginikoaren likidapena baina haundiagoa bada, lehengo likidapena eta eskarian aurkezturiko aurrekontuaren arteko media hartuko du Udalak aurrekontutzat.

8.2. Elkarte eskatzaileak aurkezturiko ekintza konkretu baten aurrekontuetan, ekintza hori aurrera eramateko Udalak beharrezkotzat jotzen ez duen medio edo eta instrumenturenbat balego, medio edo eta instrumentu horren balioa ez da kontutan hartuko ekintza horren aurrekontua aztertzerakoan.

8.3. Hitzaldietan hizlari bakoitzeko 150 €ko dirumuga jarri da.Hiru hizlari baino gehiagoko mahai inguruetan gehienera 450 € pzta izango delarik. Ikastaro bakoitzeko 300 €ko aurrekontua jo da egokiena. Bereziak aparte tratatuko dira.

9. Balorazioa.

Aurkeztuak izan diren ekintza guztien zerrenda banatuko die kultur eta kirol komixioko arduradunak balorazio taldeko partaide guztiei. Hauek, zerotik hamarrera bitarteko puntuaketa bat emango diote ekintza ezberdinei, horretarako erizpide hauek hartuko direlarik kontutan:

A. Krisian sartuta leudekeen baloreen sustapenerako baliogarritasunik duten ekintzak. Inplizitoki zenbait baloren interesgarritasuna konsideratzen da. Ekintza horrek bete lezakeen funtzio sozialaren garrantzia.

B. Euskal kulturari egiten zaion aportazioa, euskarri moduan. Hizkuntza eta orohar kultur erakusle hainbaten erabilera. Ahozkotik idatzira. Konzeptu establea.

C. Artekotzaren neurria: zabala, mugatua. Artekotzaren intentsitatea, iraunkortasuna.

D. Ekintzak izan dezakeen ikuspegi hezitzailea, informazio kopurua. Dimensioak (lantzen denaren garrantzia).

E. Ekintza horrek beste inon izan dezakeen bereizgarritasunik duen ala ez. Originaltasuna eta irudimena.


Balorazio taldeko partaideek ekintza ezberdinei emaniko puntuaketen arteko media bat egingo da, era honetan ekintza bakoitzat zerotik hamarrera bitarteko puntuaketa bat izango duelarik.

Puntuaketan bostera iristen ez diren ekintzak dirulaguntzarik gabe geldituko dira.

Balorazio taldeko elkarte eskatzaileetako ordezkariek ezin izango dute puntuaziorik eman, beraiek antolatzen dituzten ekintzei dagokionean.

  >Orria- 1 2
 
 


Otso festa kulturala
Barandiaran kultur.
Argazki lehiaketa
Aztergai beka
Barroko musikaldia
Ikastaroak
Zinea
Kirol Ihardureak

Udal aldizkaria.


Euskal mitologi eta kontu zaharretan oinarritutako ikuskizuna.

BARANDIARAN
Fundazioa
www.goierri.org

ATAUNgo UDALA 2003